Publitiek.nl stopt per 1 januari 2015


Beste bezoeker,

In september 2009 ontwierpen wij Publitiek als inzending voor een wedstrijd van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Als net opgericht ontwerpbureau wilden wij onze visie laten zien op een gebruiksvriendelijke overheid.

Vijf jaar later is Publitiek uitgegroeid tot een platform waar dagelijks duizenden Nederlanders gebruik van maken. Politici, journalisten, maar vooral ook gewone burgers. Daar zijn wij enorm trots op.

lees verder...

Stemmingen

Debat in de Tweede Kamer op 3 juli 2012

 1. Sharon Dijksma (PvdA)

  Er is vanmiddag een algemeen overleg over asielbeleid en terugkeer. Mijn voorstel is om alvast een VAO in te plannen zodat deze motie opnieuw kan worden ingediend en er dan hoofdelijk over kan worden gestemd.

  3 juli 2012 omstreeks 17:22 via Stemmingen - Link - Delen

 2. Jolande Sap (GroenLinks)

  Nee, voorzitter. Ik doe echt een beroep op uw souplesse. Vorige week hadden wij een vergelijkbare situatie, bij een stemming over een motie van de ChristenUnie. Die is toen op verzoek opnieuw in stemming gebracht. Er is duidelijk sprake van een omissie van de zijde van de Griffie. Daar hebben wij begrip voor.

  3 juli 2012 omstreeks 17:22 via Stemmingen - Link - Delen

 3. Voorzitter

  Die conclusie zou ik niet te snel trekken.

  3 juli 2012 omstreeks 17:23 via Stemmingen - Link - Delen

 4. Jolande Sap (GroenLinks)

  Ik wil u om soepelheid vragen, door, net als vorige week, de motie opnieuw in stemming te brengen en dan hoofdelijk.

  3 juli 2012 omstreeks 17:23 via Stemmingen - Link - Delen

 5. Voorzitter

  Het kan aan twee kanten liggen. Ik ga hier niet vaststellen waar sprake is van een omissie. Dat heb ik net ook niet gedaan in reactie op de heer Dibi. Als de hele Kamer ermee akkoord is om hoofdelijk te gaan stemmen over deze motie, gaan wij hoofdelijk stemmen.

  3 juli 2012 omstreeks 17:23 via Stemmingen - Link - Delen

 6. Martin Bosma (PVV)

  Er is gestemd. Ik maak hier bezwaar tegen.

  3 juli 2012 omstreeks 17:24 via Stemmingen - Link - Delen

 7. Voorzitter

  Dan kan het niet. Als de hele Kamer akkoord is, kan het. Als niet de hele Kamer akkoord is, kan het niet.

  3 juli 2012 omstreeks 17:24 via Stemmingen - Link - Delen

 8. Tofik Dibi (GroenLinks)

  Voorzitter. U hebt de stemming niet vastgesteld. Er is wel gestemd, maar u hebt niet gezegd: "de motie is verworpen". Daarom vraag ik u, mede omdat ik het al twee keer heb doorgegeven, om toch de motie opnieuw, hoofdelijk, in stemming te brengen.

  3 juli 2012 omstreeks 17:24 via Stemmingen - Link - Delen

 9. Voorzitter

  Er wordt tegen mij gezegd dat ik dat wel heb gezegd.

  3 juli 2012 omstreeks 17:24 via Stemmingen - Link - Delen

 10. Tofik Dibi (GroenLinks)

  Ik zou dit niet zo maar zeggen. Als het wel was gezegd, zou ik doen wat mevrouw Dijksma voorstelt. U hebt niet vastgesteld dat de motie is verworpen.

  3 juli 2012 omstreeks 17:24 via Stemmingen - Link - Delen

 11. Voorzitter

  Ik schors de vergadering één minuut.

  3 juli 2012 omstreeks 17:25 via Stemmingen - Link - Delen

 12. Voorzitter

  Ik heb geschorst, mijnheer Brinkman.

  3 juli 2012 omstreeks 17:25 via Stemmingen - Link - Delen

 13. Hero Brinkman (Brinkman)

  Ik heb geconstateerd dat bij de stemming de fractie van GroenLinks de handen gewoon omhoog stak. Als het een hoofdelijke stemming geweest, had de fractie van GroenLinks moeten reclameren voor de stemming en niet pas nu de motie verworpen is. Ik vind dat niet terecht.

  3 juli 2012 omstreeks 17:25 via Stemmingen - Link - Delen

 14. Voorzitter

  U spreekt tijdens de schorsing, mijnheer Brinkman.

  3 juli 2012 omstreeks 17:25 via Stemmingen - Link - Delen

 15. Voorzitter

  Een Reglement van Orde is er voor als dat nodig is. En dan moet je het precies toepassen. Dat doen we nu. We gaan dus door met de stemmingen.

  3 juli 2012 omstreeks 17:25 via Stemmingen - Link - Delen

 16. Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie te besluiten en de heer mr. F.J.W.M. van Dooren en mevrouw mr. A. Stehouwer te herbenoemen tot substituut-ombudsman en de heer M.L.M. Dullaert te herbenoemen tot substituut-ombudsman, tevens Kinderombudsman.

  Daartoe wordt besloten.

  De heer Bosma (PVV):

  De stemmingen zijn al geweest, maar wij willen toch worden geacht ertegen gestemd te hebben.

  De voorzitter:

  Daar zullen we aantekening van maken.

  3 juli 2012 omstreeks 17:26 via Stemmingen - Link - Delen

 17. Voorzitter

  Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie te besluiten en de heer mr. F.J.W.M. van Dooren en mevrouw mr. A. Stehouwer te herbenoemen tot substituut-ombudsman en de heer M.L.M. Dullaert te herbenoemen tot substituut-ombudsman, tevens Kinderombudsman.

  3 juli 2012 omstreeks 17:27 via Stemmingen - Link - Delen

 18. Martin Bosma (PVV)

  De stemmingen zijn al geweest, maar wij willen toch worden geacht ertegen gestemd te hebben.

  3 juli 2012 omstreeks 17:27 via Stemmingen - Link - Delen

 19. Voorzitter

  Daar zullen we aantekening van maken.

  3 juli 2012 omstreeks 17:27 via Stemmingen - Link - Delen

Over dit debat

Bericht van de makers

“Ehm... waar zat dat knopje om een bonnetje uit te printen nou ook al weer?”

Wolq helpt om software en het web gebruiks-vriendelijker te maken, zodat uw klanten nooit meer hoeven te zoeken naar een bepaalde funtie. Ook bedenken wij innovatieve oplossingen, zoals Publitiek, voor complexe vraagstukken.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bericht van de makers

“Ehm... waar zat dat knopje om een bonnetje uit te printen nou ook al weer?”

Wolq helpt om software en het web gebruiks-vriendelijker te maken, zodat uw klanten nooit meer hoeven te zoeken naar een bepaalde funtie. Ook bedenken wij innovatieve oplossingen, zoals Publitiek, voor complexe vraagstukken.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?