Publitiek.nl stopt per 1 januari 2015


Beste bezoeker,

In september 2009 ontwierpen wij Publitiek als inzending voor een wedstrijd van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Als net opgericht ontwerpbureau wilden wij onze visie laten zien op een gebruiksvriendelijke overheid.

Vijf jaar later is Publitiek uitgegroeid tot een platform waar dagelijks duizenden Nederlanders gebruik van maken. Politici, journalisten, maar vooral ook gewone burgers. Daar zijn wij enorm trots op.

lees verder...

Stemmingen

Debat in de Tweede Kamer op 3 juli 2012

 1. Voorzitter

  In stemming komt het amendement-Recourt/Berndsen (stuk nr. 11, II). Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 11 ingediende amendement als verworpen kan worden beschouwd.
  Voor: ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP (42%)
  Tegen: Brinkman, CDA, GrKH, PVV, SGP, VVD (58%)
  Uitslag: Verworpen

  3 juli 2012 omstreeks 17:06 via Stemmingen - Link - Delen

 2. Voorzitter

  In stemming komt het wetsvoorstel. Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.
  Voor: Brinkman, CDA, PVV, SGP, VVD (56%)
  Tegen: ChristenUnie, D66, GroenLinks, GrKH, PvdA, PvdD, SP (44%)
  Uitslag: Aangenomen

  3 juli 2012 omstreeks 17:07 via Stemmingen - Link - Delen

 3. Carola Schouten (ChristenUnie)

  Voorzitter. Wij wensen geacht te worden voor het wetsvoorstel te hebben gestemd.

  3 juli 2012 omstreeks 17:08 via Stemmingen - Link - Delen

 4. Voorzitter

  De uitslag blijft dat het wetsvoorstel is aangenomen.Mijnheer Çörüz, nu het wetsvoorstel is aangenomen, bent u bereid om het wetsvoorstel namens de Tweede Kamer in de Eerste Kamer te verdedigen?

  3 juli 2012 omstreeks 17:08 via Stemmingen - Link - Delen

 5. Coskun Çörüz (CDA)

  Graag, als het mij lukt. Anders is het een heel mooie taak voor mijn opvolger.

  3 juli 2012 omstreeks 17:08 via Stemmingen - Link - Delen

 6. Voorzitter

  Stemmingen moties veteranen Stemmingen moties veteranen Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over veteranen,te weten: - de motie-Hernandez over het onderwijsproject Verhalen van Veteranen (30139, nr. 102);- de motie-Hernandez over gespreid organiseren van de Veteranendag (30139, nr. 103). (Zie wetgevingsoverleg van 25 juni 2012.) In stemming komt de motie-Hernandez (30139, nr. 102). - de motie-Hernandez over het onderwijsproject Verhalen van Veteranen (30139, nr. 102);- de motie-Hernandez over gespreid organiseren van de Veteranendag (30139, nr. 103). (Zie wetgevingsoverleg van 25 juni 2012.) In stemming komt de motie-Hernandez (30139, nr. 102). Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. De heer Hernandez: Voorzitter. Nu mijn motie is aangenomen, ontvang ik graag een brief van de regering over hoe zij deze gaat uitvoeren.
  Voor: Brinkman, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, GrKH, PvdA, PvdD, PVV, SGP, SP, VVD (100%)
  Tegen: - (0%)
  Uitslag: Aangenomen

  3 juli 2012 omstreeks 17:09 via Stemmingen - Link - Delen

 7. Voorzitter

  In stemming komt de motie-Hernandez (30139, nr. 102). Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.
  Voor: Brinkman, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, GrKH, PvdA, PvdD, PVV, SGP, SP, VVD (100%)
  Tegen: - (0%)
  Uitslag: Aangenomen

  3 juli 2012 omstreeks 17:11 via Stemmingen - Link - Delen

 8. Marcial Hernandez (GrKH)

  Voorzitter. Nu mijn motie is aangenomen, ontvang ik graag een brief van de regering over hoe zij deze gaat uitvoeren.

  3 juli 2012 omstreeks 17:11 via Stemmingen - Link - Delen

 9. Voorzitter

  Wij zullen het stenogram doorgeleiden.

  3 juli 2012 omstreeks 17:11 via Stemmingen - Link - Delen

 10. Voorzitter

  In stemming komt de motie-Hernandez (30139, nr. 103). Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en de groep Kortenoeven/Hernandez voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
  Voor: PVV (12%)
  Tegen: Brinkman, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, GrKH, PvdA, PvdD, SGP, SP, VVD (88%)
  Uitslag: Verworpen

  3 juli 2012 omstreeks 17:11 via Stemmingen - Link - Delen

 11. - de motie-Dibi/Gesthuizen over een vertrekmoratorium voor minderjarige asielzoekers tot behandeling van de initiatiefwet (19637, nr. 1545). (Zie vergadering van 12 juni 2012.) Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. De heer Dibi (GroenLinks): Voorzitter. Ik heb vorige week al aangegeven dat dit een hoofdelijke stemming betreft, die over de motie op stuk nr. 1545. Ik heb dat ook net nog doorgegeven.
  Voor: ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP (88%)
  Tegen: GroenLinks (12%)
  Uitslag: Aangenomen

  3 juli 2012 omstreeks 17:12 via Stemmingen - Link - Delen

 12. Voorzitter

  Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
  Voor: ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP (42%)
  Tegen: Brinkman, CDA, GrKH, PVV, SGP, VVD (58%)
  Uitslag: Verworpen

  3 juli 2012 omstreeks 17:20 via Stemmingen - Link - Delen

 13. Tofik Dibi (GroenLinks)

  Voorzitter. Ik heb vorige week al aangegeven dat dit een hoofdelijke stemming betreft, die over de motie op stuk nr. 1545. Ik heb dat ook net nog doorgegeven.

  3 juli 2012 omstreeks 17:20 via Stemmingen - Link - Delen

 14. Voorzitter

  Het is niet zo overgekomen en wij hebben al gestemd.

  3 juli 2012 omstreeks 17:20 via Stemmingen - Link - Delen

 15. Tofik Dibi (GroenLinks)

  Zowel vorige week als net nog voor de stemmingen ben ik naar de Griffie gelopen omdat het onduidelijk was of de motie op de lijst stond. Ik heb toen ook gezegd dat deze motie hoofdelijk in stemming moest worden gebracht.

  3 juli 2012 omstreeks 17:20 via Stemmingen - Link - Delen

 16. Voorzitter

  Wij hebben het anders begrepen, namelijk dat u kwam checken of deze motie op de lijst stond en niet dat zij hoofdelijk in stemming moest worden gebracht. Dat kan een misverstand zijn. Wij hebben echter wel al gestemd.

  3 juli 2012 omstreeks 17:21 via Stemmingen - Link - Delen

 17. Tofik Dibi (GroenLinks)

  Ik begrijp dat de stemming nog niet is vastgesteld.

  3 juli 2012 omstreeks 17:21 via Stemmingen - Link - Delen

 18. Voorzitter

  Wij hebben al gestemd. Ik heb de uitslag vastgesteld. Ik heb gezegd dat deze motie is verworpen.

  3 juli 2012 omstreeks 17:21 via Stemmingen - Link - Delen

 19. Tofik Dibi (GroenLinks)

  Nee, dat hebt u niet gezegd. Ik heb net nog, voor de stemmingen, aangegeven dat deze motie hoofdelijk in stemming moest worden gebracht.

  3 juli 2012 omstreeks 17:22 via Stemmingen - Link - Delen

 20. Voorzitter

  Ja, dat hebt u naar uw idee aangegeven. Dat bestrijd ik niet. Het is hier echter niet zo overgekomen. Dat is dan heel vervelend, maar het is nu eenmaal zo.

  3 juli 2012 omstreeks 17:22 via Stemmingen - Link - Delen

Over dit debat

Bericht van de makers

“Zou er een manier zijn om onze webwinkel nog vernieuwender te maken?”

Wolq helpt om software en het web gebruiks-vriendelijker te maken. Bijvoorbeeld om uw klanten een nog betere winkelervaring te bieden. Ook bedenken wij innovatieve oplossingen, zoals Publitiek, voor complexe vraagstukken.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bericht van de makers

“Zou er een manier zijn om onze webwinkel nog vernieuwender te maken?”

Wolq helpt om software en het web gebruiks-vriendelijker te maken. Bijvoorbeeld om uw klanten een nog betere winkelervaring te bieden. Ook bedenken wij innovatieve oplossingen, zoals Publitiek, voor complexe vraagstukken.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?